Susține-ne proiectele sociale

Donează 3,5% din impozitul pe venit

Nu te costă nimic în plus și ajuți persoane care au nevoie de susținere

Poți face o FAPTĂ BUNĂ printr-un gest care NU TE COSTĂ NIMIC!
   Direcționează 3,5% din impozitul datorat statului către Asociația Filială Sfântul Ștefan
 

   Filiala Sfantul Stefan a L.N.O.P.H.C.M. Barlad este inregistrata in registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 

   Decizia se poate vedea aici.

   Filiala Sfantul Stefan a L.N.O.P.H.C.M. Barlad este acreditata ca furnizor de servicii sociale. Certificatul de acreditare se poate vedea aici.

 
   Ce reprezintă 3,5%?
 
   Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) şi Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005. Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entităţile nonprofit care funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
   Cine dispune?
   Dumneavoastră, contribuabilul. Puteţi direcţiona 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual către o asociaţie sau fundaţie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual.

 

   Cât cheltuiţi?
   Nimic! Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către dumneavoastră către o asociaţie sau fundaţie.Astfel vă puteţi implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea unor cauze sociale importante.
   De când?

   Termenul de depunere a declaraţiei de venit global este 25 mai 2022.

   Cui direcţionaţi aceşti bani?
“ASOCIAŢIA SFÂNTUL ŞTEFAN” este o organizaţie neguvernamentală, înregistrată ca persoana juridică în decembrie 2008. Fiind o organizaţie nonprofit, resursele noastre sunt limitate iar marea majoritate a activităţilor noastre sunt realizate prin sponsorizări şi donaţii.
 
   Pentru ce?
   Spre deosebire de stat, noi vă spunem ce se întâmplă cu impozitele voastre. Toate programele oferite de ASOCIAŢIA SFÂNTUL ŞTEFAN au ca scop principal dorinţa de a ajuta („A servi mai presus de sine”), încercându-se să atingă această prin:
De a ajuta calificarea persoanelor cu dizabilităţi în meserii specifice acestora;
 
   Încadrarea persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii atât la domiciliul persoanei cât şi la sediul Asociaţiei;
De a comunica,implică şi încheia contracte şi parteneriate în orice fel,pentru a schuimba mentalitatea şi îmbunătăţi sistemul defectuos socio integrativ;
Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi aflate în dificultate,prin acordarea de servicii de consiliere,asistenta socială şi juridică;

În acest sens “ASOCIAŢIA SFÂNTUL ŞTEFAN”” dezvolta mai multe programe care să acopere problematica deosebit de complexă din domeniul educaţiei şi protecţiei copilului, precum şi provovarea elitelor din domeniul cultural, artistic şi sportiv. 

   Ne-ar onora să ne fiţi alături!

   Cum se procedează?

   Persoanele fizice care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii şi care solicita virarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual către ASOCIAŢIA SFÂNTUL ŞTEFAN completează în Declaraţia de venit global, Anexa 230: “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual”. La cerere se anexează câte o copie după formularul 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii”. Cod 14.13.04.13. Declaraţia de venit global se depune la Administraţia Finanţelor Publice personal sau prin poştă.

   Când ajung banii în contul organizaţiei?

Virarea acestor sume către organizaţie se face de organul financiar competent, Administraţia Finanţelor Publice, până la data de 31 decembrie 2021.

   Veţi şti dacă aţi fost de folos?

   Bineînţeles!

   Dacă “ASOCIAŢIA SFÂNTUL ŞTEFAN” se va bucura de încrederea şi sprijinul dumneavoastră, va anunţa public suma virată în contul asociaţiei şi modul în care a fost cheltuită.